Kako Unijabeton slijedi najnovije trendove u proizvodnji betona, kupljeno je postrojenje za proizvodnju betona, njemačkog proizvođača, marke Stetter, sa mogućnošću grijanja i hlađenja betona, što je izuzetno važno za poštivanje rokova u građevinarstvu.

Mobilna betonara
Mobilna betonara

Sastavni dijelovi postrojenja su reciklator i mobilna jedinica za grijanje. Postrojenje može proizvesti beton tražene temperature, neovisno o okolišnoj temperaturi, čime zadovoljavamo zahtjeve najzahtjevnijih građevinskih projekata.