Čulinečka cesta 271, 10040 Zagreb 0993123800 info@unijabeton.hr

Pogoni

Kapaciteti:

  • Pogon Čulinečka, Zagreb: 130 m3/h
  • Pogon Rijeka (Adria Beton): 55 m3/h
  • Pogon Hrastovljan (Varaždin): 65 m3/h
  • Pogon Koprivnički Ivanec (Koprivnica): 60 m3/h

Vozni park:

  • 16 miksera
  • 6 beton pumpi + 1 stacionarna pumpa.